D-Dimery

D-Dimery

 

Koncentrace D-dimerů je indikátorem fibrinolytické aktivity plazminu ve vaskulárním systému. Testováním D-Dimerů lze s vysokou přesností vyloučit akutní hlubokou žilní trombózu (DVT) a plicní embolii (PE).

 


 
Plazmatická koncentrace D-Dimeru je zvýšena v několika klinických případech, včetně DVT, PE a diseminované intravaskulární koagulace (DIC) [1]. Vyloučení diagnózy akutní žilní tromboembolie (DVT a / nebo PE) je možné, pokud je koncentrace D-dimerů nižší, nežli mezní hodnota stanovena klinickými studiemi. Měření D-Dimerů lze také použít jako pomocné kritérium při diagnostice a monitorování DIC.
 

Referenční rozmezí


 
U testu PATHFAST D-Dimery byl vypočten předběžný referenční interval měřený na skupině 73 zdravých jedinců: 95% interval (v rozmezí od 2,5. Do 97,5. percentilu) 0,063–0,701 µg/ml FEU (odpovídá 32–350 ng/ml). Naměřené hodnoty D-Dimerů byly v rozmezí od 0,036 µg/ml FEU (18 ng/ml) do 0,708 µg/ml FEU (354 ng/ml) s průměrem 0,239 µg/ml FEU (120 ng/ml) [2].

Předběžná mezní hodnota 0,5 µg/ml FEU pro vyloučení venózního tromboembolismu byla stanovena pomocí 60 vzorků plazmy získaných od pacientů s plicní embolií nezávisle diagnostikovanou echokardiografií, spirální CT a plicní angiografií [3].

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.