PATHFAST

PATHFAST – přesný a rychlý

Analyzátor PATHFAST kombinuje přesnost velkých automatických systémů pro měření v centrální laboratoři s flexibilitou mobilního zařízení. Svým subtilním a kompaktním designem je PATHFAST ideálním analytickým systémem pro laboratoře, nemocniční oddělení a odběrová místa všude tam, kde je zapotřebí docílit rychlých kvantitativních výsledků s kvalitou odpovídající měření v centrální laboratoři. Vzhledem ke své velikosti, vysoké flexibilitě a celodenní dostupnosti měření (24hodin denně) je PATHFAST také ideálním doplňkem či záložním strojem k velkým analyzátorům.

PATHFAST zajištuje rychlou diferenciální diagnózu v případech, kdy každá minuta nvíc může znamenat záchranu lidského života. Jeho přednostmi jsou snadná instalace, jednoduchá obsluha i správa. Jeho vysoká přesnost činí tento analyzátor vyslancem centrální laboratoře na jednotkách intenzivní péče, kardiologických jednotkách a urgentních příjmech. Schopností současného měření až 6 vzorků plné krve, plazmy či séra a dodáním výsledků během pouhých několika minut se stává PATHFAST unikátním analytickým nástrojem.

Princip metody

Analyzátor využívá kombinace principu chemiluminiscence s patentovanou technologií Magtration® - separace pomocí magnetických částic se značenou protilátkou. Díky tomu je i minimální množství analytu detekováno s velmi vysokou přesností. Optimální citlivosti je dosaženo užitím specifických reagenčních kazet, ve kterých probíhá kompletní analýza (inkubace, promytí, detekce). Tato technologie značně usnadňuje práci obsluhy, zajišťuje dlouhodobou stabilitu a přesnost měření. Stroj umožnuje analyzovat plnou krev, plazmu i sérum. Výsledné hodnoty vykazují skvělou reprodukovatelnost a plně korelují s výsledky centrální laboratoře.

Počet instalací

V současnosti je v laboratořích a nemocnicích na území České a Slovenské republiky, pro které je MEDESA s.r.o. výhradním distributorem systému PATHFAST, umístěno a námi servisováno více než 70 strojů PATHFAST.

Na těchto strojích bylo v roce 2021 provedeno více než 90 000 testů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.