PCT

PCT je 116 aminokyselinami tvořený prekurzor peptidického hormonu kalcitoninu.
U zdravých jedincu je PCT tvořen neuroendokrinními C buňkami štítné žlázy,
dále se vytváří v tkanivu plic a pankreatu. Po své syntéze prochází PCT štěpením
na aktivní kalcitonin, katakalcin a zbytkový N-terminální fragment. V případě
systémové infekce a sepse dochází důsledkem prozánětlivé reakce organismu
k expresi prokalciotoninu v celé řadě orgánu. Díky tomu je využíván pro diagnostiku sepse,
težké sepse a septického šoku i při systémové zánětlivé odpovědi organismu
na bakteriální infekci. V rámci randomizovaných studií se soubory pacientu
s akutní infekcí dýchacích cest se prokalcitonin ukázal jako vhodný nástroj
pro rozhodnutí, kdy zahájit léčbu, její monitorování a ukončení po úspešném
zaléčení pacienta. Vzhledem k tomu, že PCT u zdravých jedinců nepřekračuje 
hladinu 2 ng/ml a naopak u septických pacientů může vystoupat až k 10-100ng/ml,
umožňuje velmi dobře rozlišit mezi řadou dalších patologických stavů a počínající sepsí.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.