Marker sepse

PRESEPSIN je spolehlivým, vysoce specifickým a citlivým biomarkerem sepse a cenným nástrojem pro diagnostiku těžkých stavů způsobených nejen Gram-negativními a Gram-pozitivními bakteriemi, ale také patogenními houbami. Oproti ostatním biomarkerům PRESEPSIN vykazuje nejrychlejší nárůst a nedochází u něj k nespecifickým výkyvům jeho hladiny. Stanovení Presepsinu umožňuje přesnou stratifikaci rizik sepse a jeho koncentrace v krvi pacienta výborně koreluje s klinickými hodnotícími systémy jako APACHE II, GCS, MEDS a SOFA (a také je vhodné doplňuje).

Hlavní vlastností PRESEPSINU, kterou převyšuje ostatní biomarkery, je jeho silná prognostická schopnost, zvláště pak v kombinaci s klinickými hodnotícími systémy, jako například qSOFA. Časový vývoj hladiny PRESEPSNU je vhodné použít pro monitorování klinického stavu pacientů v těžkých stavech a pro řízení antibiotické terapie. Pokles PRESEPSINU demonstruje odpověď pacienta na vhodnou terapii a předpovídá příznivý výsledek léčby. PRESEPSIN je také výborným nástrojem pro diagnostiku novorozenecké sepse (při vyšší hodnotě cut-off). U pacientů podstupujících srdeční operace je předoperační hladina PRESEPSINU silným nástrojem pro predikci pooperační mortality těchto pacientů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.