NTproBNP

 

NTproBNP

 

Výsledky NTproBNP se používají jako pomůcka při diagnostice a hodnocení závažnosti městnavého srdečního selhání (CHF) a stratifikaci rizika u pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS) [1-3].

 

Referenční rozmezí

 

Ambulantní pacienti se symptomy naznačujícími srdeční selhání vykazují mezní hodnotu pro NTproBNP 125 pg / ml. Hodnoty NTproBNP <125 pg / ml dokážou ventrikulární dysfunkci u symptomatických pacientů vyloučit. Stanovení NTproBNP v rámci mezinárodní studie na skupině 1256 pacientů s akutní dušností určilo hodnotu 300 pg/ml pro vyloučení akutního srdečního. Pro lepší diagnostiku akutního srdečního selhání byly definovány věkové hraniční hodnoty cut off vztažené na k věku pacientů: 450, 900 a 1800 pg/ml pro věk <50, 50-75 a> 75 let [2,3].


Stratifikace rizika s klasifikací NYHA

 

Krevní vzorky byly získány od 72 pacientů s diagnostikovaným srdečním selháním (CHF). Výsedky studie a třídy NYHA (New York Heart Association) jsou uvedeny v tabulce:

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.