Metabolismus PRESEPSINU

PRESEPSIN je specifický proteinový fragment o velikosti 14 kDa, odštěpený od glykoproteinu CD14, který se vyskytuje na membráně bílých krvinek (monocytů, makrofágů a polymorfních neutrofilů).  CD14 slouží jako membránový receptor pro komplex bakteriálních lipopolysacharidů (LPS) a jeho vazebných proteinů, které jsou specifické pro Gram-negativní i Gram-pozitivní bakterie.

Výsledkem interakce mezi CD14 a bakteriálními komplexy je prozánětlivá signální kaskáda, která vede k transdukci signálu a tím ke spuštění systémové zánětlivé odpovdi vyvolané právě přítomností mikroorganismu.

Při současné proteolýze komplexu bakterie-bílé krvinky, je CD14 uvolněn ve své solubilní formě do cytoplazmy, kde dochází k jeho dalšímu štěpení proteázami. Takto vzniká rozpustný malý fragment sCD14-ST, který dostal jméno PRESEPSIN. U zdravých jedinců je hladina PRESEPSINU přirozeně velmi nízká. Naopak u pacientů postižených sepsí jeho hladina ihned prudce roste.

Molekula PRESEPSINU je velmi malá a je proto pro ni charakteristická velmi rychlá kinetika: Doba aktivace jsou pouhé 2 hodiny od propuknutí bakteriální nebo plísňové infekce s vrcholem koncentrace nastávajícím po pouhých 3 hodinách. Právě tato charakteristika činí PRESEPSIN nejrychlejším biomarkerem sepse v porovnání s PCT, CRP a IL-6, u kterých dochází k aktivaci až po 6-12, respektive 12-24 hodinách. Poločas rozpadu PRESEPSINU je pouze 4-5 hodin. Oproti tomu PCT se začíná rozpadat až po 12-24 hodinách. Právě velmi rychlý metabolismus PRESEPSINU umožňuje včasné zahájení odpovídající péče pro septické pacienty a řízení antibiotické terapie.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.