O Medese


PROFIL SPOLEČNOSTI


MEDESA s.r.o. je česká společnost obchodu a služeb, založená v roce 1995, s hlavním sídlem v Poličce (střed ČR). Ve své činnosti se zaměřuje na vybavení laboratoří kvalitní, spolehlivou a co nejmodernější technikou, včetně zabezpečení vysokého uživatelského komfortu – bezvadným a rychlým zásobováním spotřebními materiály a poskytováním služeb servisní a aplikační podpory dodávaných produktů.

Našimi klienty jsou především klinické laboratoře ve zdravotnictví, jakož i laboratoře vědecké, výzkumné či průmyslové.

Spolupracujeme s předními českými i zahraničními výrobci a dodavateli.

ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ

 

HLAVNÍ MEZNÍKY V HISTORII SPOLEČNOSTI

 • 1995
  Založení společnosti se sídlem v Poličce.
 • 1997
  MEDESA se postupně rozrůstá na 10 zaměstnanců, středisky pro obchodní, servisní a aplikační podporu jsou: Polička, Říčany u Prahy a Komorní Lhotka u Frýdku-Místku.
 • 1998-2003
  MEDESA se konsoliduje, velmi rychle roste a naplno představuje svým klientům portfolio produktů a hlavní pilíře činnosti. Na konci období má obrat cca 180 mil. Kč.
 • 2004
  Získání certifikátu ISO 9001, nový informační systém, vstup České republiky do EU
 • 2005
  MEDESA se stěhuje do svého vlastního moderního sídla v průmyslové zóně v Poličce a pobočku z Komorní Lhotky přesunuje přímo do Frýdku-Místku. Během předchozích let postupně posílila na 35 zaměstnanců a roční obrat zvýšila na cca 250 mil. Kč.
 • 2006 – 2007
  Postupná integrace nových produktů a zvyšování produktivity prodeje a služeb. MEDESA se řadí na 3. – 5. místo v žebříčku TOP firem dodávajících vybavení pro laboratoře v ČR. Dále roste obrat až na 320 mil. Kč a posilují se technické, ekonomické i lidské zdroje (cca 40 zaměstnanců).
  Ke dni 30. 06. 2007 končí distribuce produktů BAYER Diagnostics, z důvodu prodeje tohoto hlavního partnera holdingu SIEMENS, čímž MEDESA přichází o možnost být dodavatelem největších zdravotnických laboratoří.
 • 2007- 2008
  MEDESA s.r.o. zakládá spolu se společností Eppendorf AG (Hamburg) společný podnik Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. (dále „ECS“), na který převádí zkušený tým odborníků a velmi dobře etablovaný prodej produktů Eppendorf, přičemž nadále zůstává partnerem společnosti ECS pro technický servis, logistiku a administrativu, stejně jako distributorem produktů Eppendorf do klinických laboratoří.
  Založení dceřiné společnosti MEDESA SK s.r.o. se sídlem v Bratislavě.
  Počátek celosvětové ekonomické krize, krize ve financování zdravotnictví.
 • 2008 – 2011
  MEDESA hledá a nachází nové partnery – dodavatele technologií, překonává krizi. Dále se rozvíjí a buduje svou pozici na trhu jako komplexní dodavatel technologie a služeb do středních a menších laboratoří, a uvádí na trh plně automatizované systémy.
  Roční obrat skupiny MEDESA* je 170 – 190 mil. Kč
  *skupina MEDESA = MEDESA s.r.o. + podíl z MEDESA SK s.r.o. a ECS
 • 2012 – 2014
  Rozšíření portfolia výrobků – speciálních a nových technologií, např. monitoring diabetu, rychlé imunotesty pro akutní medicínu, technologie a automatizace v histologii, řešení na bázi PCR, automatizaci provozu odběrových pracovišť, sportovní laboratoř, atd.
  Roční obrat skupiny MEDESA je 220 mil. Kč.

Sídla firmy Polička a Říčany u Prahy

 

POLITIKA SPOLEČNOSTI
„ Díky své dvacetileté konzistentní obchodní politice , budované především na aktivitě, nezlomnosti, spolehlivosti, věrohodnosti a otevřenosti, se těšíme vysoké důvěře našich klientů i dodavatelů. I díky tomu se stále držíme na trhu jako jeden z nejvýznamnějších dodavatelů komplexního vybavení a služeb na poli laboratorní diagnostiky v České republice a na Slovensku.

Dosahujeme toho především vysokým pracovním nasazením, dobrou organizací, a maximálním využitím lidského i výrobního potenciálu České republiky. Naším záměrem je budovat, aktivně využívat a neustále zlepšovat naše firmy tak, aby kvalita námi poskytovaných služeb dosáhla úrovně nejlepších evropských společností.

Politikou naší společnosti je pracovat tak, aby služby poskytované našim zákazníkům odpovídaly jejich přáním a potřebám, byly v ideálním poměru kvality a ceny a měly unikátní přidanou hodnotu.“

 

Otakar Klepárník, ředitel společnosti

Otakar Klepárník, ředitel společnosti

 

SPOLUPRACUJEME
zejména s těmito hlavními partnery:

 

NAŠE VIZE
plnit požadavky a přání našich klientů k jejich nejvyšší spokojenosti
- klient a jeho spokojenost je vždy na prvním místě
- klient se setkává se všestrannou ochotou a pomocí od našich pracovníků
- základním pravidlem vystupování našich pracovníků je pozitivní přístup, vysoká profesionalita a odborná úroveň, serióznost a spolehlivost
nabízet kvalitní a spolehlivé produkty a služby
- korektně, průhledně, jasně a flexibilně – klientovi „na míru“
být inovativní a neustále maximálně rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb, a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace
být pro naše klienty stabilním a dlouhodobým partnerem, na jehož služby se mohou vždy spolehnout
být odpovědným a reprezentativním partnerem našich dodavatelů a výrobců
posilovat tradici a dobré jméno naší společnosti
podporovat ekonomický rozvoj našeho regionu, podporovat potřebné
vytvářet příznivé pracovní podmínky pro své zaměstnance, aby byli spokojení, vzájemně si pomáhali a posilovali tak „týmový duch“, vedoucí k realizaci vizí a cílů společnosti


NAŠE CÍLE
spokojený klient využívající naše kvalitní služby
spokojení pracovníci s dobrými pracovními podmínkami
spokojení výrobci a obchodní partneři
ekonomická stabilita, síla a vytvoření přiměřeného zisku
Z VÝSLEDKŮ SVÉ ČINNOSTI DLOUHODOBĚ PODPORUJEME ČINNOST RŮZNÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ.
Jedná se např. o tyto:

 • neziskové organizace poskytující péči dětem
 • neziskové organizace poskytující paliativní péči
 • charitativní organizace
 • dětské domovy a školy
 • dětské zájmové organizace a jejich aktivity
 • regionální sportovní kluby
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.