Přednosti PATHFASTu

1. Až 6 vzorků najednou

Šest samostatných měřících kanálů = šest přesných analýz současně = šest výsledků za 15 minut.
Právě to zaručuje jedinečnou rychlost PATHFASTu.
Je pouze na vás, jestli chcete testovat 6 různých parametrů individuálního pacienta anebo 6 vzorků různých pacientů najednou.

2. Nejvyšší přesnost

PATHFAST je plně automatický imunochemický analyzátor, který kombinuje chemiluminiscenční metodu s patentovanou technologii magnetických částic, Magtration. Díky tomu je možné detekovat vzorek už na úrovni jednotlivých molekul. Uzavřené reagenční kazety zaručují optimální citlivost a také robustnost stanovení. Výsledky měření jsou perfektně reprodukovatelné a dokonale korelují s laboratorními analýzami.

3. Snadná obsluha a bezpečnost

Vložte reagenční kazetu, napipetujte vzorek a stiskněte START. Váš PATHFAST se o vše další postará sám. Tři jednoduché kroky zajistí rychlé a přesné výsledky. Není potřeba vůbec žádných dalších reagencií, kapilár, spotřebního materiálu, připojení k odpadu a vodě. Laboratorní personál k obsluze nevyžaduje žádné speciální schopnosti ani certifikaci. Další výhody PATHFASTu jsou bezpečnost obsluhy a minimální údržba. Zařízení je navrženo pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně.

1, 2, 3 - odběr, dávkování, analýza

4. Příslušenství a připojení

Součástí PATHFASTu je bohaté příslušenství. Celý systém a také tiskárna jsou integrovány. Čtečka čárových kódů je součástí balení. Přes své rozhraní je PATHFAST lehce připojitelný do nemocničního Informačního systému, což umožňuje přímý přenos dat z přístroje do jakéhokoliv počítače v laboratoři.

5. Široká škála akutních markerů

PATHFAST umožňuje stanovit hladiny následujících analytů:

Troponin I (hs-cTnI), NTproBNP, D-Dimer, hsCRP, Myoglobinu, CK-MB
Presepsin a Prokalcitonin
a to pouze ze 100 µl vzorku pacientovy plné krve, séra nebo plazmy.

Kvantitativní data získaná během 15 minut z paralelní analýzy, tak umožní okamžité nasazení vhodné terapie pro koronární syndromy, žilní trombózy, sepsi a kritické stavy. 

6. Malý a praktický

Jeho kompaktní velikost a nízká hmotnost činí PATHFAST ideálním analytickým systémem jak pro malé laboratoře, tak i pro samostatná oddělení. Využijete jej kdykoliv, kdy je potřeba přesných a kvantitativních výsledků pro rychlou diagnostiku. Se svoji skladností a flexibilitou je PATHFAST také ideálním řešením pro centrální laboratoře, kde je potřeba šetřit každé volné místo. Můžete jej využívat kdykoliv, aniž byste museli speciálně upravovat provoz či podmínky ve vaší laboratoři.

 

7. Různé typy pacientských vzorků

PATHFAST je schopen sám detekovat typ pacientského vzorku a následně z něj stanovit dané měřené parametry. Je možné použít jak plnou krev, tak i plazmu a sérum. Analýzy všech těchto telních tekutin mají výbornou vzájemnou korelaci.

8. ALL IN ONE reagenční kazety.

Ke své práci používá PATHFAST technologii reagenčních kazet (1 reagenční kazeta = 1 test), ve kterých probíhá kompletní analýza (inkubace, promytí, detekce). Tato technologie usnadňuje práci, zajišťuje dlouhodobou stabilitu a přesnost měření. Žádné další roztoky či přívod vody do stroje není potřeba.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.